Etikettarkiv: Aborträtt

Hur ska aborträtten vägas mot den oföddes rätt?

En fråga som ibland blir bortglömd i en turbulent tid är frågan om abort. Vår abortlagstiftning kom till 1974 och är präglad av 70-talets radikalism och tankar om kvinnans frigörelse.

Abortlagstiftningen måste väga viktiga värden mot varandra. Hur ska den oföddes rätt vägas mot kvinnans rätt till sin kropp? När frågan ställs på detta sätt, tycker jag att det är lätt att tankarna försvinner iväg i felslut. Vi misstar oss nämligen och tänker att ett foster är detsamma som ett barn, men så är naturligtvis inte fallet. Ett foster är inte ett barn, lika lite som att ett ekollon är en ek eller för den delen att ett ägg är en kyckling.

Samma felslut riskerar vi att göra i debatten kring samvetsfrihet, det vill säga ska barnmorskor kunna vägra att utföra aborter eller ska farmaceuter kunna vägra skriva ut ”dagen-efter-piller”. Det kan vara lätt att komma till slutsatsen att, så länge att aborter utförs vid behov, så är det inga problem om några exempelvis barnmorskor avstår. Detta är dock långt ifrån oproblematiskt, då samvetsfrihet riskerar att undergräva aborträtten, vilket har skett i exempelvis Italien och USA, där tillgången på aborter har beskurits avsevärt, då många gör rätten om samvetsfrihet gällande.

Det som till syvende och sist är viktigast är kvinnans rätt till sin egen kropp. Alla länder som har försökt begränsa aborträtten hamnar i en mängd djupa problem, som ger  dåliga resultat inte bara kvinnorna utan också resten av samhället. Tiotusentals kvinnor dör varje år, som en konsekvens av abortförbud.

Moraliskt är frågan inte enkel, men nog är det så att för att ett foster ska bli ett barn så behöver det finnas en kvinna och därmed en moderkaka som är beredd att bära och ge liv åt fostret. Ett foster kan aldrig bli ett barn utan en moderkaka och därför måste beslutet ligga hos kvinnan. Alla andra regler har helt enkelt för dåliga konsekvenser.

Jag har själv först riktigt kommit i kontakt med frågan sedan jag blev ledamot i Socialstyrelsens rättsliga råd, vilka har att fatta beslut om särskilda skäl föreligger i individuella fall då en gravid efter vecka 18 vill göra abort. Frågan om abort är aldrig lätt, men som samhälle måste vi hantera den. Trots allt, är aborten inte något nytt fenomen. Snarare har aborten funnits så länge det funnits människor.

20170707 G som i Gud

 

Aborträtten är hotad. Det finns otaliga exempel på detta från länder som Italien och i vissa avseenden länder som Spanien och Polen.

Istället finns det ett behov av reformer med utgångspunkt i att kvinnan alltid måste kontrollera sin kropp. Allt annat ger sämre konsekvenser.

Märkt , , , , ,

Spännande och svåra dagar i Brasilien

Igår avslutades den andra och sista dagen av Progressive Alliance konferens i Sao Paulo, Brasilien. Konferensens, som var planerad sedan länge, handlade huvudsakligen om ”Demokrati & Social Rättvisa”. Bland annat hade jag nöjet att delta i en panel om jämställdhet. Dock präglas konferensen förstås också av den svåra politiska situationen i landet.

160425 PA

Riksdagsledamot Mathias Tegnér (s) & Andrine Winther (s), Internationell Sekreterare

En av höjdpunkterna dag 1, var panelen om jämställdhet tog sin utgångspunkt i det mycket välskrivna handlingsplanen om jämställdhet, Gender: Not just Words but Deeds, som antogs i Rotterdam förra året.

Marja Bijl, vice partiledare för det holländska arbetarpartiet, som i mångt och mycket ligger bakom arbetet med dokumentet, talade om behovet av att alltid lyfta fram frågorna om jämställdhet och inte låta dem hämna i skuggan av andra frågor.

160424 PA Sao Paulo

Paneldebatt med Bahia Amra, PNI Palestine, Denise Motta Dau, PT Brasilien,Marja Bijl, PvdA Holland, Mathias Tegnér, SAP Sverige, Laura Slimani YES.

Vidare handlade diskussionen om alla kvinnors rätt till abort. Även om det finns anledningar att uppdatera den svenska abortlagen och stärka kvinnors rättigheter även i Sverige, så framgick med all önskvärd tydlighet att situationen är mer besvärande, både i Brasilien och Palestina.

Vidare konstaterade Bahia Amra från Palestinian National Initiative att de tre dagar som män numera har som pappaledighet i Palestina är något mindre än de sex månaderna, som jag tagit ut. Men att små framsteg också är framsteg.

Den andra dagen präglades av ett antal linjetal, bland annat från Ítaliens före detta premiärminister Massimo D’Alema och det brasilianska arbetarepartiets president, Rui Goethe de Costa Falcäo och Brasiliens före detta president Lula da Silva.

Situationen i Brasilien är spänd och det präglade naturligtvis konferensen som helhet. För ungefär en vecka sedan röstade underhuset för att tillfälligt avsätta president Dilma Rousseff  och representanterna från PT uppfattar detta som ett kuppförsök mot den folkvalde presidenten. Om senaten som förväntat röstar som underhuset kommer Dilma Rousseff avsättas i 180 dagar.

De ovärdiga scener som utspelade sig under omröstningen i underhuset gjöt knappast olja på vågorna, snarare tvärt om. SR:s korrespondent Lotten Collin har väl redogjort för dessa händelser, bland annat i sin krönika: Vacker, dammig och kvar i hemmet.

I korta ordalag kan en säga att varje ledamot som röstade i underhuset, också fick tio sekunder för att motivera sin röst. Den ultrakonservativa ledamoten Jair Bolsonaro valde att tillägna sin röst för att avsätta Dilma Rousseff till Carlos Brilhante Ustra, som är känd för att ha utfört tortyr på meningsmotståndare under den brasilianska diktaturen. Till saken hör att det är välkänt att Dilma Rousseff var en av dem som torterades.

För er som inte lyckas lyssna på Lotten Collin krönika, rapporterade hon bland annat följande:

Den konservative kongressledamoten Jair Bolsonaro tillägnade sin röst åt Överste Carlos Brilhante Ustra, som torterade brasilianska vänsteraktivister under militärdiktaturen, däribland Dilma Rousseff som torterades i underlivet. ”Jag röstar ja till överste Ustras minne. Han som fick Dilma Rousseff att darra av rädsla”, sa Jair Bolsonaro, när det var hans tur att rösta. Bolsonaro är en av Brasiliens mest populära politiker. Och ja, även han höll en skylt där det stod ”Hej då, gullet”.

Situationen har också rapporterats i The Guardian, där följande skrevs dagen efter omröstningen:

On a dark night, arguably the lowest point was when Jair Bolsonaro, the far-right deputy from Rio de Janeiro, dedicated his yes vote to Carlos Brilhante Ustra, the colonel who headed the Doi-Codi torture unit during the dictatorship era. Rousseff, a former guerrilla, was among those tortured. Bolsonaro’s move prompted left-wing deputy Jean Wyllys to spit towards him.

Det är knappast möjligt att varken sammanfatta krisen eller få en överblick av korruptionsanklagelserna. Enligt Transparency International hamnar Brasilien på en föga smickrande 76 plats i organisationens ranking över korruption i världen. Att landet behöver rensa upp bland korrupta politiker är således en självklarhet. Ett första steg skulle vara att ta bort den immunitet som politiker i kongressen har. Det som gör riksrättsprocessen problematisk är att många av dem som nu försöker avsätta Dilma Rousseff själva varit eller är anklagade för korruption eller dömts för detsamma.

Brasilien är en ung demokrati, men förhoppningsvis kan en lita på att landets domstolar följer rättsstatens principer. Möjligheten att åtala och avsätta en president via riksrätt ryms inom den brasilianska konstitutionen. Dilma Rousseff har underfinansierat statens budget igenom att ta externa lån. Detta är inte förenligt med landets lagar, även om det är en allmänt accepterad praxis i landet. Dilma Rousseff har dock i spåren av finanskrisen utnyttjat denna praktik i större utsträckning än någon tidigare, bland annat i valrörelsen 2014.

160425 Lula da Silva

Luiz Inácio Lula da Silva

Under konferensen andra dag talade Lula da Silva om att riksrättsprocessen handlar om ett maktövertagande från konservativa grupper och att den inte ryms inom konstitutionen. Samme Lula som enligt opinionsundersökningar är den mest populäre presidentkandidaten till 2018.

Under de närmsta månaderna lär världen bli varse åt vilket håll Brasilien är på väg. Även om landet är en ung demokrati, så kan en bara hoppas att utvecklingen blir fredlig och demokratisk, men med tanke på hur känslorna svallar just nu är det inte självklart att så blir fallet.

 

 

 

Märkt , , , , , , ,
%d bloggare gillar detta: