Etikettarkiv: Frihandel

Varför utrikespolitik när vi har problem i Sverige?

Jag är en person som är intresserad av utrikespolitik i alla dessa former. Det finns något väldigt fint med att vara inblandad i utrikespolitik som svensk, eftersom att man ofta börjar på plus just för att man är svensk.

Samtidigt hör jag ibland från vänner och bekanta på facebook: ”Varför bryr du dig om läget i Nicaragua, när det finns svenskar som svälter? ”Varför tar du upp frågan om mänskliga rättigheter för kurderna i Turkiet, när det ser ut som det gör i Sverige?” Jag uppfattar detta som högerns identitetspolitik, där man inte behöver ta ställning till frågan i sig, utan istället misstänkliggöra den som är intresserad av frågor som ligger utanför vårt eget land. Är då invändningen rimlig? – Nej, det är den naturligtvis inte. Av flera skäl. För det första är begränsningen en chimär. Det finns ingen begränsning i vad du kan vara intresserad av. Det är faktiskt möjligt att både vara intresserad av inrikespolitik och utrikespolitik samtidigt. För det andra är det viktigt att intressera sig i andra länder inte enbart av altruistiska skäl. Sverige gynnas av att vi har en solidarisk utrikespolitik som hänger ihop med en öppen handelspolitik. I mångt och mycket skulle jag alltså säga att Sverige som land faktiskt ekonomiskt gynnas av vår öppenhet och intresse för andra länder. För det tredje blir Sverige ett tryggare land, när vi är med och möter och hindrar framtida kriser.

Alltså, att jag och andra bryr oss om andra människor runt om i världen minskar inte intresset eller engagemanget kring orättvisor i Sverige, snarare tvärt om. Att Sverige är öppet gör oss på sikt rikare, ger många ett jobb att gå till och är helt enkelt bra för Sverige.

Märkt , , , ,

Det är faktiskt inte radikalt att säga nej till CETA!

Jag har lite svårt att förstå utvecklingen i frågan om CETA. Därför är jag glad för att Ann Linde rakt igenom har haft en tydlig och bra linje. Det är nu glädjande om vi sakta kan röra oss mot ett ratificerande, för en sak är säker: CETA är inte bara ett frihandelsavtal som kan leda till fler jobb. Det är också ett avtal som är progressivt och därför förhoppningsvis kan bli en förebild framåt, så att fler handelsavtal hanterar viktiga frågor såsom miljö och arbetstagares rättigheter. Min kollega i riksdagen Patrik Björck och jag skrev en debattartikel i Arbetet, som jag har bifogat nedan.

ARBETET DEBATT. Svensk arbetarrörelse måste ta på sig ledartröjan och driva frihandelsfrågorna vidare. Blir avtal som Ceta inte av är det ett bakslag för välfärden och demokratin, skriver Patrik Björck och Mathias Tegnér (S).

Det är viktigt att komma ihåg att mycket som händer i världen i dag är positivt. Andelen av världens befolkning som lever i extrem fattigdom har halverats sedan 1990. Utvecklingen har dessutom skett i alla världens regioner, inklusive Afrika där problemen är som allra störst.

Tillgången till rent vatten har ökat och åtta av tio människor i världen har tillgång till rent dricksvatten. Läskunnigheten har också ökat totalt sett. I dag kan 80 procent av befolkningen i de fattiga länderna läsa och skriva. Fler flickor går i skolan än någonsin förr och barnadödligheten minskar.

Mycket går åt rätt håll, men det finns ett antal oroväckande tecken i tiden som vi måste ta på största allvar. Över världen sveper det nu en reaktionär våg, där Brexit i Storbritannien, Trump i USA, Le Pen i Frankrike, Orban i Ungern och Putin i Ryssland är några exempel.

Detta är en politisk utveckling som ställer den positiva utveckling vi kunnat se i världen på spel. Gemensamt för dessa olika exempel är nationalism och protektionism. Mot detta måste vi socialdemokrater sätta demokrati och handel. Handel mellan länder och regioner är välfärdsskapande och en absolut förutsättning för att världen skall fortsätta att utvecklas på det positiva sätt vi kunnat se de sista decennierna.

Nationalism och protektionism skapar inte bara ökad fattigdom, utan också konflikter som lätt utvecklas till krig. Världen behöver mer demokrati, mer samarbete och mer handel. Europa behöver ett fungerande EU, helst med Storbritannien som medlem.

EU behöver frihandelsavtal med till att börja med Kanada och USA, men naturligtvis också resten av världen. Sverige behöver mer handel och de avtal EU kan sluta med t.ex. Canada och USA.

Svensk arbetarrörelse har alltid varit för frihandel. Det finns inget progressivt i att motarbeta det. Frihandel är bra för den ekonomiska utverrörelse ta på sig ledartröjan för att driva frihandelsfrågorna vidare.

Vi skall till att börja med engagera oss för att de avtal som nu är på väg att tecknas med Kanada verkligen kommer till stånd. Rykten och mytbildning får inte styra debatten. Fakta och kunskap är vad som är kännetecknande för hur svensk arbetarrörelse arbetar. Rykten och mytbildning har alltid varit extremisternas medel.

I det arbete som vi socialdemokrater nu startat för att utveckla den svenska modellen skall förutom en schyst arbetsmarknad med lika lön för lika arbete och en solidariskt finansierad välfärd också kampen för en utökad frihandel och frihandelsavtal med flera länder och regioner ingå. Därför skulle det vara ett bakslag för alla oss som vill utveckla välfärden och demokratin om det avtal som förhandlats fram av EU och Kanada, det så kallade CETA-avtalet inte skulle komma till stånd.

Svensk arbetarrörelse måste göra allt vi kan för att lyckas. En viktig uppgift för den facklig/politiska samverkan. Vi skall utveckla – inte avveckla frihandeln.

Vi socialdemokrater ska arbeta för ökad frihandel genom progressiva internationella handelsavtal som respekterar demokratiskt fattade beslut, och där demokratins suveränitet värnas. Vi skall riva handelshinder som skadar sysselsättningen, samtidigt som vi står upp för miljön, löntagarnas intressen, en demokratiskt styrd offentlig sektor, samt människors hälsa.

Detta är vårt alternativ till nationalism och protektionism. Detta är vårt alternativ till extremister till höger och vänster.

cklingen i hela världen och absolut nödvändig för ett litet exportberoende land som Sverige. Nu måste svensk arbetarrörelse ta på sig ledartröjan för att driva frihandelsfrågorna vidare.

Vi skall till att börja med engagera oss för att de avtal som nu är på väg att tecknas med Kanada verkligen kommer till stånd. Rykten och mytbildning får inte styra debatten. Fakta och kunskap är vad som är kännetecknande för hur svensk arbetarrörelse arbetar. Rykten och mytbildning har alltid varit extremisternas medel.

I det arbete som vi socialdemokrater nu startat för att utveckla den svenska modellen skall förutom en schyst arbetsmarknad med lika lön för lika arbete och en solidariskt finansierad välfärd också kampen för en utökad frihandel och frihandelsavtal med flera länder och regioner ingå. Därför skulle det vara ett bakslag för alla oss som vill utveckla välfärden och demokratin om det avtal som förhandlats fram av EU och Kanada, det så kallade CETA-avtalet inte skulle komma till stånd.

Svensk arbetarrörelse måste göra allt vi kan för att lyckas. En viktig uppgift för den facklig/politiska samverkan. Vi skall utveckla – inte avveckla frihandeln.

Vi socialdemokrater ska arbeta för ökad frihandel genom progressiva internationella handelsavtal som respekterar demokratiskt fattade beslut, och där demokratins suveränitet värnas. Vi skall riva handelshinder som skadar sysselsättningen, samtidigt som vi står upp för miljön, löntagarnas intressen, en demokratiskt styrd offentlig sektor, samt människors hälsa.

Detta är vårt alternativ till nationalism och protektionism. Detta är vårt alternativ till extremister till höger och vänster.

Märkt , ,
%d bloggare gillar detta: