Etikettarkiv: Valet 2022

Kontroversiella Danmark

Under ett par år har socialdemokraternas danska systerpartis vägval varit både ett skräckexempel och inspiration för många svenska socialdemokrater. Jag tror att det polariserade tonläget om de danska socialdemokraterna är skadligt. Det finns både saker att lära och saker att avstå från att göra.

Jag vet att det är rätt osvenskt att rekommendera saker man själv deltagit i, men denna fråga resonerade vi om i det samtal som Tankesmedjan Tidens arrangerade. I eftervalsanalysen av det danska valet, som jag vill rekommendera, resonerar vi just om den danska debatten och socialdemokratiets vägval: https://www.facebook.com/TankesmedjanTiden/videos/1330065174488973

Samtidigt har jag respekt för att man kan komma fram till andra slutsatser. Läsvärda debattörer som argumenterat mot de danska lösningarna är Peter Gustavsson och Kristina Persdotter. (https://www.tidningenrorelsen.se/p/peter-gustavsson-den-danska-vagen & https://www.tidningenrorelsen.se/p/kristina-persdotter-danska-modellen). Läs dem!

Min känsla är att danskarna är svåra att förhålla sig till, eftersom delar av socialdemokratiets förslag är långtgående och svårsmälta. Jag tror likväl att det finns saker att lära av dem. Det ska naturligtvis inte tolkas som att det vore rimligt att göra Sverige mer likt Danmark i någon generella mening. Den svenska arbetsmarknadsmodellen menar jag slår den danska och vår föräldraförsäkring slår den danska med hästlängder.

Det finns dock något att lära kring att ta ut riktningen och sedan hålla i den. Jag hade förmånen att vara på Socialdemokratiets partikongress i Aalborg hösten 2018. De stora fokusfrågorna var: Jämlikhet, välfärd, klimat och migration. I dessa frågor var uppslutningen närmast total på kongressen. Fördelen med det är ju att när de väl gick till val 2019, så drabbades de inte av den typ av uppslitande interna diskussionen som vi hade mitt i valrörelsen sommaren 2018, som jag tror påverkade valresultatet negativt.

Jag menar att en långsiktig och kontinuerlig hanteringen av migrationsfrågan är rimlig. Där kan vi lära av danskarna, som måste uppfattas som trovärdiga i frågan. Nota bene, det betyder inte att jag stödjer varje enskild reform. Snarare tvärt om. Jag har flera invändningar, men att de varit långsiktiga har varit framgångsrikt. Det har gjort att frågans sprängkraft har minskat. Min läsning är att ”vända på varje sten” är en svensk socialdemokratisk variant på detta.

När danska socialdemokrater varit tydliga, så har de också lyckats sätta dagordningen i högre utsträckning än vi lyckats med i Sverige. Deras program för att bryta segregationen har flyttat diskussionen, så att det inte enbart har blivit en fråga om individuellt ansvar. Det offentligas ansvar för att bryta segregationen har blivit tydligare i Danmark än i Sverige.

Vidare har danskarna lyckats bättre gällande frågan om jämlikhet och rättvisa. Jag tycker exempelvis de var hårdare och rakare i sina offentliga kommentarer kopplat till Panama-papers. Den förflyttning av det offentliga samtalet i Danmark gjorde exempelvis att Liberal Allians ansågs som helt oseriösa när de ville ta bort ”topskat”, vilket kan liknas vid den svenska marginalskatten. Så såg inte debatten ut i Sverige i samband med valet 2022. Summa summarum tror jag att det finns saker att lära av danskarna, utan att kopiera dem. Men det har jag ju faktiskt skrivit tidigare…

Märkt , ,

Välfärden först

När jag tänker tillbaka på valrörelsen 2022 inser jag att jag saknar valrörelserna runt millennieskiftet där ”vård, skola & omsorg” var sloganer som nästan alla partier anslöt sig till. I det val som nu har utspelat sig var fokuset ett annat.

Jag inser varför och är inte naiv kring detta. Ändå slår det mig att den fråga som flest svenskar tycker är viktigast är sjukvården. Samtidigt saknades sansade diskussioner kring hur sjukvården kan förbättras.

När Sverige har och har haft en extrem situation gällande skjutningar, så är det inte onaturligt att frågan ligger högt på dagordningen. Tyvärr har ju de förebyggande frågorna helt kommit i bakvattnet. Att revorna i välfärden kan hänga ihop med skjutningar tycks vara en provocerande åsikt hos för många.

Budskapsfri valaffisch

Att den socialdemokratiska oppositionspolitiken har välfärden i fokus känns därför självklart, även om frågor om klimat, jämlikhet, brottslighet och företagsklimat är viktiga angränsande frågor. I praktiken har de tidigare socialdemokratiska regeringarna prioriterat välfärden. Genom pandemin säkrade Magdalena Andersson att bortfallen i kommunsektor ersattes med statliga medel. Detta såklart för att värna välfärden!

Denna prioritering måste naturligtvis fortsätta. Därför är det glädjande att satsningen på välfärden ligger fast. Det blev extra tydligt i början av veckan, när Magdalena Andersson och Mikael Damberg höll presskonferens.

Essensen var tydlig: Vi socialdemokrater föreslår ett dubblerat tillskott till de generella statsbidragen jämfört med högerregeringen. Bakgrunden är såklart att det skulle stärka välfärden och innebära fler anställda inom vård, skola och omsorg.

Det är helt avgörande för att landets välfärd ska kunna fungera och säkras när det ekonomiska läget försämras. Välfärden först, kort sagt.

Märkt , , , ,
%d bloggare gillar detta: